Europan 13
Europan 13

42nd Park
42nd Park

The focus of the 42nd Park proposal is to present a design solution that would bring together people and businesses with their d…

Šola in vrtec v Cerkljah
Šola in vrtec v Cerkljah

JAVNI, PROJEKTNI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA REKONSTRUKCIJO IN DOGRAD…

TP Piran
TP Piran

Idejna zasnova tematskega parka v Piranu

Petrik Law Firm
Petrik Law Firm

Izdelava logotipa in enostavne celostne grafične podobe za odvetniško firmo v NY.

CGP Kukamkuro
CGP Kukamkuro

Spletna stran Bajde
Spletna stran Bajde

Enostranska spletna stran za samostojno podjetnico - turistično vodičko.

Logotip SURI
Logotip SURI

Logotip Zadruga Pomelaj
Logotip Zadruga Pomelaj

Katalog izdelkov Pomelaj
Katalog izdelkov Pomelaj

Trim postaja POT
Trim postaja POT

Vinske krajine Slovenije
Vinske krajine Slovenije

Razvoj in izdelava prototipa za vzorčno preizkušanje vinskega izbora Vinskih krajin Slovenije.

Sv. Martin
Sv. Martin

Izdelava prototipnih igralnih vsebin na temo Sv. Martina.

Park Petar Kočić
Park Petar Kočić

Ureditev glavnega mestnega parka Banja Luke po zmagovalni natečajni rešitvi Mednarodnega arhitekturno urbanističnega natečaja za…

Arboretum Volčji Potok
Arboretum Volčji Potok

Vabljeni natečaj za celovito krajinsko in arhitekturno ureditev območja Graščinsko – Spodnje polje v Arboretumu Volčji Potok. 1.…

Metelkova
Metelkova

Odprti prostor Kulturnega Centra Metelkova v Ljubljani

Šmartinski park / SMARTPARK
Šmartinski park / SMARTPARK

Preobrazba degradiranega območja mestnih vrtičkov v urbano parkovno površino ob centralnem mestnem pokopališču Žale.

Park Petar Kočić
Park Petar Kočić

Mednarodni arhitekturno urbanistični natečaj za preureditev mestnega parka. Park Petar Kočić, Banja Luka, Republika Srbska – 1. …

Peking OI 2008
Peking OI 2008

Mednarodni urbanistični natečaj OI Peking 2008

Opazovalnica ptic Barje
Opazovalnica ptic Barje

Koščeva učna pot in opazovalnica ptic na ljubljanskem Barju

KD Šentjernej
KD Šentjernej

Kulturni dom Primoža Trubarja v Šentjerneju

Stanovanjska soseska Brdo
Stanovanjska soseska Brdo

Javni projektni natečaj za izbiro najprimernejše rešitve stanovanjske soseske in stanovanjskih stavb v območju VS 3/5 Brdo pri L…

Vzorčni vrtički Ljubljane
Vzorčni vrtički Ljubljane

Ureditev vzorčnih mestnih vrtičkov v Dravljah, Štepanjskem naselju in Črnučah.

Ploščad pred Filozofsko fakulteto
Ploščad pred Filozofsko fakulteto

Ureditev ploščadi pred Filozofsko fakulteto v Ljubljani. V okviru projekta Slovenska cesta 2008, ki predvideva ureditev Slovensk…

Nazorjev trg
Nazorjev trg

Javni odprti enostopenjski idejni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za posamezna območja mesta Koper:urbanistič…

Muzejski trg
Muzejski trg

Javni odprti enostopenjski idejni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za posamezna območja mesta Koper: urbanisti…

Ekonomska šola Murska Sobota
Ekonomska šola Murska Sobota

Javni, anonimni enostopenjski natečaj za pridobitev idejno arhitekturne rešitve za Srednjo ekonomsko šolo v Murski Soboti.

City center Banja Luka
City center Banja Luka

Mednarodni, javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve z…

Ureditev Ljubljanice
Ureditev Ljubljanice

Javni anonimni idejni natečaj za ureditev prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa.

R. B. Russell Plaza
R. B. Russell Plaza

Interni natečaj za preureditev Richard B. Russell Plaza v Atlanti v sklopu internshipa v SWAGroup, Laguna Beach v Združenih drža…

Park Mladen Stojanović
Park Mladen Stojanović

Mednarodni, javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve z…

Vergerijev trg
Vergerijev trg

Javni odprti dvostopenjski idejni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za urbanistično in arhitekturno ureditev Ve…

Mariborski otok
Mariborski otok

Javni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturno-krajinski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ureditev Ma…

Univerzitetni kampus Sonce
Univerzitetni kampus Sonce

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in za izbiro …

Vrtec v Ribnici
Vrtec v Ribnici

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Vrtec v Ri…

Večnamenska dvorana v Novem mestu
Večnamenska dvorana v Novem mestu

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za zasnovo ob…

Soseska Atrium
Soseska Atrium

Odprti prostor stanovanjske soseske Atrium v Zeleni jami, Ljubljana

Športna dvorana OŠ Mengeš
Športna dvorana OŠ Mengeš

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt niz…

Športna dvorana Soča
Športna dvorana Soča

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve objekta Šport…

MIC Nova Gorica
MIC Nova Gorica

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt Med…

OŠ Tržišče
OŠ Tržišče

Javni, odprti, enostopenjski, anonimni, projektni, arhitekturni in krajinsko arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimern…

Mestno jedro Kranj
Mestno jedro Kranj

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše urbanistične in arhitekturne rešitv…

OŠ Litija
OŠ Litija

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za adaptacijo…

Kanjon Kokre
Kanjon Kokre

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše urbanistične in arhitekturne rešitv…

Serlachius Museum
Serlachius Museum

Mendarodni, javni, enostopenjski arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernjše rešitve za gradnjo prizidka k muzeju Ser…

OŠ Dobrepolje
OŠ Dobrepolje

Javni, projektni, odprti, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Šolsko športni cente…

OŠ Ajdovščina
OŠ Ajdovščina

Javni natečaj za arhitekturno urbanistično rešitev Osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini.

Glavarjeva rezidenca
Glavarjeva rezidenca

Odprti prostor stanovanjske soseske Glavarjeva rezidenca v Ljubljani