Portfolio > Krajinska arhitektura

Ureditev kanjona Kokre in navezava na staro mestno jedro

2009

Kranj, Slovenija

Tomaž Stupar, Dušan Stupar /krajinska arhitektura/, Jereb in Budja arhitekti /arhitektura/

1. nagrada

+/-

Zasnova temelji na temeljiti krajinska analiza s tipološko klasifikacijo. Podana je zanimiva analitična členitev območja obdelave v vzdolžni smeri (turistična cona, rekreacijska cona, naravna cona) in prečni smeri (poplavno dno, srednji del, zgornji rob). Za posamezno krajinsko enote je predlagana značilnosti te enote prilagojena prostorska rešitev. Povezava naravnega in mestnega ambienta je zelo izražena. Dostopi do kanjona so obstoječi, nov je dostop na Jurčičevo ulico in Čebelico. Obstoječe poti so na novo opremljene. Prenovljena je pot po mestnem obzidju do razgledišča na Pungertu, dostop je predviden tudi na jugozahodni del mesta pod Pungartom. Predvidena je pot do dostopa do vode na območju starega mlina ter dalje gorvodno. V območje pod Kokrškim mostom umešča krožno povezovalno pot, tudi na levem bregu, za pot predvidi nov dostop pod Čebelico in novo brv. Upošteva varnost, zato vzdolž slednje poti predvidi utrditve brežin Predvidena je tudi nova brv dolvodno od Kokrškega mostu. Območje je organizirano funkcionalno, program je pester, subtilno umeščen in skoncentriran na posamezne lokacije. Kot ustrezna je ocenjena ureditev roba poplavne ravnice z umestitvijo parkirišča, vkopanega objekta in zelenih tribun na način, da se ohrani celovitost odprte travnate površine. Smiselna je ideja igrišča za pse. Ureditve so prilagojene tudi mlajšim uporabnikom (otroško igrišče, robinzonsko igrišče). Prilagoditve za starejše in invalide niso posebej opredeljene, kot smiselno pa je ocenjeno za ta namen uporabno parkirišče ob Hujanskem mostu.Veliko poti je lesenih na pilotih, konzolno vpetih ali vkopanih v pobočje. V tovrstnih habitatih takšne rešitve glede na stroške ne pomenijo bistvenega pozitivnega vpliva na naravo. Območje pod Kokrškim mostom je obravnavano kot turistična cono, kar lahko na novo odpira miren prostor. Rešitev ponuja klasičen pristop k predstavitvi naravne vrednote (informacijske table). Predlagana je odstranljiva urbana oprema.

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke.