Portfolio > Krajinska arhitektura

Ureditev javnih površin v starem mestnem jedru Kranja

2009

Kranj, Slovenija

Jereb in Budja arhitekti /arhitektura/, Tomaž Stupar, Dušan Stupar /krajinska arhitektura/

2. nagrada

+/-

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše urbanistične in arhitekturne rešitve za ureditev javnih površin središča Kranja. Zasnova predlaga enotno tlakovanje javnih površin starega mestnega jedra s tlakom iz metličenega betona v barvi lokalnega peska, dilatiranim v polja pretežno 3,0m x 3,0m, z muldami iz mačjih glav in granitnih kock. Velikost polj se prilagaja širini in konfiguraciji ulic. Stik fasade in tlaka je oblikovan v mačjih glavah. Tlak je predviden tako na trgih in ulicah kot na Kokrškem mostu. Pungert je ohranjen kot odprta zelena površina in ostaja predprostor sakralnim objektom. Ob južni slepi fasadi Glasbene šole na Pungertu se umesti nov objekt, ki ga programsko nameni mladinskemu hotelu, ob njem pa poišče dostop do soteske. Na samem pomolu so spoštljivo prezentirani elementi arheologije in urejena razgledna ploščad. Predlaga se dograditev uličnega vogala Tavčarjeve ulice z novim objektom za potrebe turizma, razstavnega prostora, kavarne ipd. V tem delu je postavljeno tudi dvigalo in urejena pot do kanjona. Ureditev vrta gradu Kieselstein je izvedena z malo sredstvi a oblikovno zelo izrazito. Predlaga se omejitev motornega prometa za stanovalce na obodne ulice, preostali del je namenjen dostavi in intervenciji. Urbana oprema je oblikovana sodobno, zadržano, s poudarjeno funkcionalnostjo. Nosilni element hibridne klopi je blok v štokanem umetnem kamnu v barvi tlaka, na blok je pritrjeno: hrastovo sedalo, lonec za drevo, koš za smeti, stojalo za kolesa ipd. Elementi so v prostor umeščeni na mestih prostorskih prevojev. Kokrški most je urejen kot eden od mestnih trgov. Uporabljen je enak tlak in urbana oprema kot sicer v starem jedru. Pod mostom je na mestni strani predviden gostinski lokal z galerijo, ki je namenjena opazovanju divje narave v kanjonu tudi v slabem vremenu. Predlagan sistem enotnega tlakovanja s ploščami iz metličenega betona je radikalen, konceptualno jasen in prepričljiv.

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke.