Portfolio > Krajinska arhitektura

Osnovna šola Tržišče

2008

Tržišče, Slovenija

Jereb in Budja Arhitekti /arhitektura/, Dušan Stupar /krajinska arhitektura/

+/-

V vaško okolje vasi Tržišče je po projektni nalogi potrebno umestiti novo poslopje osnovne šole. Glavni dostop do obravnavanega območja ter vasi Tržišče nas iz regionalne ceste Mokronog – Boštanj pripelje do praznega prostora pod vasjo, kjer danes ležijo športna igrišča. Natečajno področje je v smeri sever jug razdeljeno s Tržiškim potokom in tvori pomembno javno površino celotne vasi. Zaradi topografskih značilnosti razen obstoječega igrišča in poleg ležečega dvorišča gasilnega doma ni drugega nepozidanega večjega prostora, ki bi služil športnim in drugim javnim prireditvam. Da bi ohranili pomemben odprti prostor pod vasjo in z njim značilno veduto ter prehodnost doline, smo se odločili, da novo šolsko poslopje umestimo na levi breg potoka tja, kjer že danes stoji dotrajano montažno šolsko poslopje. Osrednji prostor pod vasjo s tem zadrži športno-rekreativni značaj, šolsko poslopje pa je odmaknjeno na rob vasi in s svojo členitvijo ne potvarja obstoječega merila vaškega jedra. S svojo vzdolžnostjo, lomljeno streho in pozicijo nov objekt vzpostavlja kvaliteten odnos s sosednjimi objekti. Koncept zunanje ureditve je delitev prostora po programskih sklopih, ki omogočajo varno in kvalitetno izvajanje posameznih programov ter možnost širjenja le-teh glede na prihodnje potrebe. Tržiški potok, ki deli območje šole in zunanjih zelenih in športnih površin je izhodišče prostorske in programske zasnove zunanjega prostora. Sonaravno oblikovan ločuje zunanje površine na predšolsko dvorišče na eni strani ter prometno in športno območje na drugi, hkrati pa s pomočjo različnih oblikovalskih pristopov (elementov, vizualne, programske in prostorske zasnove...) območji povezuje v koherentno celoto. Tržiški potok in njegov ekološki koridor se ohranita v njegovem naravnem stanju, z ohranitvijo večjega dela vegetacije in dreves ob njem. Nanj se vežejo t.i. mirni programi, kot so: učna pot, zelene površine za oddih in počitek uporabnikov, učilnice na prostem ter lesene brvi za zagotavljanje dostopnosti in preglednosti obeh delov. Opredeljeni so vsaj štirje osnovni prostori: funkcionalno območje prvega triletja s pipadajočim otroškim igriščem; tlakovane in zelene površine pred šolskim poslopjem; atrijsko dvorišče v povezavi z učnimi prostori v nivojih ter dostopno območje športne dvorane s pripadajočimi igrišči. Osrednji tlakovani prostor Namenjen je intervenciji in šolskim programom. Omogoča fleksibilno zasnovo zunanjih aktivnosti ter v kar največji meri izrablja možnost povezovanja notranjih prostorov z zunanjimi programi. Osredni motiv je namenjen druženju in počitku na prostem. Tlakovana ploščad se z uporabo arhitekturnih elemntov spremeni v uporabnikom prijeten in igriv prostor. Športni program Oblikovane so kar največje možne travnate in parkovne površine primerne za pouk na prostem, igro in sprostitev (v prvi fazi v povezavi z površinami ob obstoječi osnovni šoli). Športna igrišča zajemajo ureditev treh košarkaških igrišč ali enega večjega rokometnega igrišča, odbojko ter tekaško stezo in so predvidena za uporabo tudi izven šolskega časa. Otroški program Prostori za pouk prvega triletja tvorijo zaključeno celoto, z ločenim vhodom in otroškim igriščem. Območje je ločeno z ograjo in ima svoj dostop ter neposredni dostop iz učilnic in skupnega prostora na delno pokrite tlakovane zunanje površine.

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke.