Portfolio > Krajinska arhitektura

Nizkoenergijsko večnamenska športna dvorana pri OŠ Mengeš

2009

Mengeš, Slovenija

Jereb in Budja Arhitekti /arhitektura/, Dušan Stupar, Tomaž Stupar, Marja Gazvoda, Urša Habič /krajinska arhitektura/

Dvakratno priznanje /nagrada/

+/-

Nova večnamenska športna dvorana je postavljena v zeleno, parkovno območje Mengša ob potok Pšata, ob obstoječo osnovno šolo. Parkovna ureditev z zgornjega dela obravnavanega območja s severa zmerno pada proti jugu. Novo dvorano smo umestili na vzhodno stran osnovne šole in jo pripeli na njen spodnji trakt. S tem smo uredili prostor za parkirišča na skrajnem severnem delu in vhodno ploščad v osi sredinskega vhoda v osnovno šolo. Nova dvorana je odmaknjena od poslopja šole, kar s postavitvijo vertikalnih komunikacij v ozki prizidek k šoli, omogoča peš prehod s severa na jug tudi v osrednjem delu območja. Postavitev novega objekta vzporedno s šolo oblikuje v prostoru dve različni značajski površini: Parkiranje in vstopno ploščad na severnem delu in športne in parkovne površine na jugu. Streha, ki objema volumen, sledi funkcionalni postavitvi prostorov v notranjosti. Glavni volumen je stisnjen med servisne prostore, oblika strehe tako delno izničuje veliko pojavnost novega objekta. Poševnine povzemajo obstoječe naklone stavbe osnovne šole. Južni del strehe se ob igrišču izteče v tribune. Namen natančnega analitičnega pristopa je pridobitev kar moči popolno vednost o značaju in stanju natečajnega območja, pridobiti vednost o smereh razvoja posameznih delov območja, pridobiti kategorizacijo enot v njihovi videzni in funkcionalni pojavnosti – privlačnosti, s tem pripraviti osnovo za opredeljevanje smernic usmerjanja razvoja in varstva posameznih enot. S tipološko klasifikacijo želimo opredeliti najbolj kakovostna krajinska območja, opredeliti značilnosti krajinske zgradbe, splošne zakonitosti nastajanja te zgradbe in na tej podlagi opredeliti tipološke značilnosti posameznih pojavnih oblik krajine. Iz teh opredelitev potem izpeljati splošne smernice za ohranjanje in/ali razvoj krajine v želeno smer – v skladu z razpisnim gradivom natečaja. Krajinska analiza ↓ Tipološka klasifikacija ↓ Kategorizacija privlačnosti ↓ Vrednotenje ↓ Smernice za usmerjanje razvoja in varstva Predlaga se možnost etapne postavitve novih programov v prostor glede na potrebe, ki se pojavijo v prostoru. Najprej je potrebno sanirati obstoječe stanje, sčistiti podrast (aktiviranje gozdnega pobočja), odstaniti obstoječe ograje in ostale moteče elemente, renaturirati vodotok → vzpostaviti infrastrukturo (sanacija obstoječih in postavitev novih komunikacij s pripadajočo urbano opremo, servisnih prostorov, učne poti...) → sanacija obstoječih programov (prestaviti teniška igrišča, nadomestiti obstoječa športna igrišča, sanirati obstojče otroško igrišče...) → vzpostavitev novih programov (gostinske ponudbe, novih športnih površin, robinzonskega otroškega igrišča...) glede na potrebe mesta. Natančnejši opis krajinske ureditve je zasnovan kontekstualno po posameznih krajinskih tipih, vzorcih ali podvzorcih, pridobljenih z natančno krajinsko analizo. Krajinska tipologija definira funkcionalno in oblikovano zasnovo območja, ki se v celoti prilagaja obstoječim značilnostim posamezne krajinske enote: reliefno razgibanemu območjuu, odprti travnati ploskvi ali obvodnemu območju (konstrukcijskim rešitvam, odvodnjavanju, infrastrukturi). Zasnova minimalizira nove posege v prostor in v največji meri uporablja že obstoječe elemente natečajnega območja.

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke.