Portfolio > Krajinska arhitektura

Ureditev Ljubljanice in Gruberjevega prekopa

2004

Ljubljana, Slovenija

Dušan Stupar /avtor/

+/-

Javni anonimni idejni natečaj za ureditev prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Društvom arhitektov Ljubljana in Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije izpeljala dolgo pričakovani in načrtovani natečaj za ureditev prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa. Območje Ljubljanice predstavlja enega največjih in najslabše izkoriščenih naravnih potencialov v mestu. Razcvet že urejenih nabrežij kaže pomen tega prostora za prebivalce Ljubljane, zato je nujna ureditev nabrežij vzdolž celotnega poteka Ljubljanice skozi mesto in Grubarjevega prekopa. Z javnim anonimnim natečajem želi Mestna občina Ljubljana pridobiti rešitve za dolgoročno prostorsko urejanje obrežnega prostora. Izbrane rešitve bodo predstavljale strokovne podlage pri pripravi vseh nivojev prostorskih dokumentov za območja ob Ljubljanici in z obrežnim prostorom povezanimi območji. Elementi ureditve pristana in postajališč bodo služili kot osnova za pridobitev projektne dokumentacije. Za območje Špice se z natečajem išče urbanistična rešitev, ki bo neposredna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta. Poleg tega bo MOL pridobila idejne rešitve brvi in mostov, ki se bodo gradili v bližnji prihodnosti, kot osnovo za pridobitev projektne dokumentacije. Predmet natečaja je: izdelava celovite programske rešitve natečajnega območja s podrobnejšo rešitvijo območja Špice, prestavitvijo Mrtvaškega mostu in idejnimi rešitvami rečnih postajališč in pristanov; idejne rešitve brvi na Špici, mostu na lokaciji obstoječega Mrtvaškega mostu in mostu na Grablovičevi. Koncept zasnove temelji na oblikovni razčlenjenosti posameznih mikroloakcij s povdarkom na ločevanju urbanih prostorov od prostorov zelenega sistema. Osnovna ideja temelji na simbolu ljubljanskega zmaja, ki pravljično izvira iz legende o Jazonu in argonavtih.

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke.