Portfolio > Krajinska arhitektura

Arboretum Volčji Potok

2013

Radomlje, Slovenija

ARREA d.o.o. /arhitektura/, Tomaž Stupar, Dušan Stupar /krajinska arhitektura/

1. nagrada (vstopni del)

+/-

VSTOPNI TRG Vstopno območje se definira v prostoru med drevoredom in izjemnim nasadom metasekvoj, ki dajejo mestu vhoda posebno identiteto. Vstopni trg z obeh strani volumsko določa nova dodatna zasaditev na mestih obeh parkirišč. Trg pa je prazen in vanj sta umeščena le nasad metasekvoj in os starega drevoreda. Robove trga in obenem tudi parka določata dva niza sruktur, med katere se umestijo novi predvideni programi – v prvi fazi informacijski center in sanitarije, te tudi odprta tržnica, v drugi fazi pa vhod v vrtni center in nova stavba vrtnega centra. Nova struktura, ki sledi logiki vertikalne strukture dreves, obenem omogoča prehodnost in poglede v park. Nadaljuje se v strukturo ograje, ki obdaja celoten kompleks. Postavitev obeh nizov vzpostavlja nov trg ob vrtnem centru in omogoča prost prehod v staro os drevoreda, ki vodi v arboretum. Od mesta vhoda so mogoči dostopi v arboretum v različne smeri – na zunanjo ali notranjo obodno pot, na drevored ali levo proti aktivnim programom arboretuma – tematskim vrtovom in aktualnim postavitvam v novi dolinici parka. ORANŽERIJA Lokacija nove oranžerije je predlagana ob objektu stare pristave v katerem so predvidene tudi nove vsebine. Po dolgotrajnih poskusih kako spojiti steklen volumen nove oranžerije s starim masivnim heterogenim volumnom pristave in obenem obdržti obstoječa dva rastlinjaka je bila sprejeta odločitev, da se rastlinjak odmakne od objekta pristave na skrajni severni rob parcele. Pred obema objektoma se sprosti velik kvadratni prostor, ta je členjen tako, da se pred oranžerijo niza več pasov krajinske ureditve tega prostora, med njimi pas češnjevih dreves. Ta pas predstavlja cezuro, odmik in obenem omogoča, da se velik volumen oranžerije vsaj navidezno vtopi v zeleni podstavek. Prostor pred pristavo pa je neamenje letni postavitvi citrusov na prostoem ali saditvi drugih sezonskih vrst cvetja (tulipani, narcise, itd….)

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke.