Portfolio > Krajinska arhitektura

Koščeva učna pot in opazovalnica ptic

2005 - 2007

Barje, Ljubljana

Tomaž Stupar, Dušan Stupar /avtorja/, Dopps /konzultant/

Dušan Stupar /avtor fotografij/

Zlati svinčnik 2008 /nagrada Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije/

+/-

Ideja zasnove opazovalnice izhaja iz strukturnih značilnosti ptičjega gnezda. Zasnova se z uporabo naravnih materialov, implementacijo znanj tradicionalne domače obrti in tenkočutno prostorsko umestitvijo podreja značilnostim izjemne kulturne krajine. Zaradi specifičnih talnih značilnosti, ki pogojujejo način temeljenja grajene strukture idejna zasnova opazovalnice po konstrukcijskih značilnostih črpa tudi iz zapuščine nekdanjih graditeljev Ljubljanskega barja, koliščarjev. Izveden je, nad mokre travnike in vodne jarke dvignjen, lesen nadkrit podest s poltrasparentno pleteno steno, skozi katero lahko obiskovalci opazujejo življenje na travniku in okoliško krajino. Zasnova opne omogoča večini obiskovalcev, tako otrok kot starejših, pa tudi ljudem s specifičnimi potrebami, pogled na krajinska »prizorišča« iz različnih višin. Eliptična oblika opazovalnice v tlorisu omogoča boljši izkoristek površin, skozi katere obiskovalci opazujejo krajino ter boljšo notranjo organizacijo prostora – krožno gibanje okrog opne in okrog informacijskih tabel. Učna pot je umeščena na način, da omogoča kompleksno doživljanje travniške in obvodne krajine skozi katero se premikamo. Obiskovalec je povabljen v raznolik prostor, ki mu preko dinamično zasnovane prehodnosti med različnimi programi in sekvenčnega odpiranja pogledov proti travniku in opazovalnici, omogoča individualno doživljanje obiska. Ritmično zasnovani prostori ob učni poti in cik-cakast dostop po leseni brvi, poudarjajo klimaksno zasnovan dostop do opazovalnice, ki jo obiskovalec v celoti opazi šele, ko se ji povsem približa. Umestitev opazovalnice na sredo travnika omogoča povečanje vidnega polja, kar zaobjame večino območja.

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke.