Portfolio > Sodelovanja

Kulturni center Metelkova

2005

Ljubljana Center, Slovenija

dr. Davorin Gazvoda /avtor krajinske arhitekture/, Irena Judež, Tomaž Stupar /sodelavca/, Samo Groleger, Gorazd Groleger, Miroslav Kvas /arhitektura/

+/-

Koncept ureditve področja v odnosu do širšega okolja zajema več plasti. V sklopu širšega območja tako obravnavanemu področju pripada vloga izrazitega agregata kulturnega in drugega družbenega življenja. Njegov programsko institucionalni pomen se prav zaradi izbranih vsebin in njihove zgostitve na sorazmerno majhnem prostoru primerja z drugimi kvalitetno sorodnimi programi v Ljubljani. Ureditev odprtega prostora v parternem delu pritličij ustrezno obeleži obodne objekte in omogoča razširitev dejavnosti na prosto, hkrati ko spušča v dvorišče tudi druge uporabnike, ki niso nujno obiskovalci ali zaposleni v objektih. Dodatni vzvod privlačnosti za "zunanje" obiskovalce je ureditev javnih programov v poglobljenem delu dvorišča. Dvoriščni prostor je glede na svoj pomen in velikost urejen kot javna odprta površina z vsemi običajnimi značilnostmi le teh in dodatnimi obeležji reprezentativnosti, ki jih opravičuje pomen stavb na obodu. Zato so v prostoru predvidene kvalitetne tlakovane površine, vodne površine in zahtevnejše ureditve zelenih parterjev, ki jih dopolni kvalitetno zasnovana urbana oprema. Zunanja ureditev (še) ni v celoti izvedena.

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke.