Portfolio > Krajinska arhitektura

Univerzitetni kampus Sonce

2010

Koper, Slovenija

Uroš Pust, mag. Miha Lečnik, mag. Lidija Dragišič, Milojka Urbar Lečnik /arhitektura/, Tomaž Stupar, Dušan Stupar /krajinska arhitektura/

3. nagrada

+/-

Zasnova izhaja iz premisleka o naravi naloge in možnostih, ki jih ponuja lokacija na prehodu iz starega mestnega jedra v periferijo. Hrbtenico zasnove predstavlja široka peš povezava v smeri SZ - JV, ob katero je postavljen enotno zasnovan objekt fakultet in skupnih programov ter knjižnic. Na vzdolžni programski podstavek - »ploščico« so položene prečne lamele, ki preko podstavka segajo z velikimi previsi. V podstavku so v pritličju vhodi in skupni programi, v nadstropjih predavalnice in skupni programi, v lamelah v zgornjih etažah pa kabineti. Prostori obeh knjižnic zavzemajo JV vogal območja. Pod previsi poteka dostopna pešpot, ki se proti parceli Interevrope ureja kot oblikovan zunanji prostor, ki se proti robu območja zaključi z nasutjem, na katerem je drevored. Tudi na ulični strani objekta je urejen parter. Osenčenost pešpoti je spričo velikih previsov dobra. V prečni smeri je območje prehodno skozi ozko pasažo in ob obodnih prometnicah. Oblikovanje fasad s kamnito oblogo in ozkimi horizontalnimi okenskimi odprtinami ter vertikalno strukturiranimi zasloni se dobro vključuje v obstoječe okolje in regijo, hkrati pa zagotavlja novemu kampusu prepoznavnost in potrebno monumentalnost.Zasnova omogoča funkcionalnost posameznih programov in povezav. Faznost izgradnje je omogočena. Poleg parterja na kletni etaži, so predvideni v nadstropjih objektov ozelenjeni atriji in pa ozelenjene strehe vseh objektov. Zunanja zasnova je pestro zasnovana, tu so: športne in multifunkcijske ploščadi, otroško igrišče, parkovne površine, gostinske terase, kolesarnice, vodne površine, vodni kanali, mestoma vodni motivi, reliefno oblikovan odprt prostor, ozelenjene pergole, ploščadi, drevesne poteze, površine zasajene s pokrovnicami, žive meje, skulpture. Zagotovljeno je ločevanje peš in kolesarskega prometa od obcestnega prostora na robovih parcele. Predlagana je vzpostavitev kolesarnic kot sistema avtomatiziranih izposojevalnic koles tudi za širše območje mesta Koper. Sistem lahko deluje kot P+R: parkiraš v garaži in se do mestnega središča odpelješ na kolesu. Arhitekturni nagovor objekta je navezan na pomembnost programa in na tradicijo sodobne mediteranske arhitekture.

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke.