Portfolio > Sodelovanja

Zunanja ureditev Stanovanjske soseske Brdo

2005

Ljubljana, Slovenija

dr. Davorin Gazvoda, Dušan Stupar /krajinska arhietktura/, API d.o.o. /arhitektura/, mag. Peter Gabrijelčič /brv/

2. nagrada /za krajinsko arhitekturo/

+/-

Javni anonimni enostopenjski projektni natečaj za idejno rešitev funkcionalnih enot F1, F2, F3, F4 IN F13 in F14 Tehnološkega parka na Brdu v Ljubljani. Razpisovalec: Tehnološki park Ljubljana d.o.o. v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije in DAL Predmet natečaja: Izdelava oblikovno, funkcionalno, in stroškovno najprimernejše idejne arhitektonske rešitve za gradnjo objektov funkcionalnih enot F1, F2 F3, F4 in F13 tehnološkega parka na Brdu, vključno s po eno kletno etažo, namenjeno predvsem parkiranju ter ureditev zunanjih površin funkcionalne enote F14, z upoštevanjem vseh vsebinskih in prostorninskih pogojev zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo ( Odlok o ZN objavljen v Ur. listu št. 18/02 z dne 28.2.2002), in navezavo na obstoječo in predvideno cestno mrežo. Generalna arhitektonska rešitev sledi iz detajlne rešitve ene funkcionalne enote – F4. Cilj natečaja za projektni del rešitev je na podlagi izbora najustreznejše rešitve za zgoraj imenovane funkcionalne enote Tehnološkega parka, ki bo po oceni žirije prejela prvo nagrado – pridobiti projektno skupino za nadaljnjo izdelavo projektne dokumentacije ( PGD, PZI. PZR itd.)

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke.