KRAJINSKA ARHITEKTURA

Ustvarjamo okoljsko vzdržne in doživljajsko bogate krajine različnih meril od parkovnih in urbanih ureditev do privatnih vrtov ali manjših zasaditev. K reševanju prostorske problematike pristopamo celovito, pri čemer si prizadevamo za usklajenost kompleksnih prostorskih odnosov, za ohranjanje in razvoj estetskih, ekoloških in kulturnih kakovosti prostora, za povezovanje teorije s prakso ter usklajevanje vizije z realnostjo.

PROJEKTIRANJE

Izdelujemo profesionalne načrte krajinske arhitekture, projektno in tehnično dokumentacijo, za vse vrste in zahtevnostne razrede krajinskih ureditev. Pomagamo vam pri realizaciji projekta od snovanja ideje, pridobivanja sredstev na razpisih, pridobivanju gradbenega dovoljenja do nadzora ob izvedbi in pridobivanja uporabnega dovoljenja.

VIZUALIZACIJE

S sodobnimi tehnološkimi rešitvami izdelujemo makete, fotorealistične in abstraktne prostorske prikaze, fotomontaže, klasične in interaktivne "fly-through" animacije za lažjo predstavo načrtovanih ali obstoječih prostorskih ureditev.

SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Svetujemo na področju krajinske arhitekture in urejanja krajine, razvoja izdelkov in inovacij ter grafičnega oblikovanja. Izobražujemo na področju vzdržnega družbeno in okoljsko odgovornega pristopa k oblikovanju odnosa med uporabniki in krajino.

IZDELAVA ŠTUDIJ IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO 

Izvajamo temeljne in aplikativne znanstveno raziskovalne in razvojne projekte v katerih obravnavamo različne probleme in procese urejanja podeželja, mest, naselij in krajine. Izdelujemo raziskovalne naloge in analitične študije na področju urejanja prostora, krajinskega planiranja, varstva okolja, razvoja podeželja, razvoja inovacij in izdelkov.

Galerija

Europan 13
Europan 13

42nd Park
42nd Park

The focus of the 42nd Park proposal is to present a design solution that would bring together people and businesses with their different interest behind Visions42 proposal for Auto-free 42nd Street. To create a multi-purpose public space which is open to everyone, easy to build and manage. The proposed plan meets this criteria by paying close attention to the principles of shared space, diverse traffic demands, and Manhattan-specific landscaping in a way that fosters communal use of the available space while creating a new identity, specific of the 42nd Street.

Šola in vrtec v Cerkljah
Šola in vrtec v Cerkljah

JAVNI, PROJEKTNI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA REKONSTRUKCIJO IN DOGRADITEV OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA V CERKLJAH OB KRKI

TP Piran
TP Piran

Idejna zasnova tematskega parka v Piranu

Trim postaja POT
Trim postaja POT

Arboretum Volčji Potok
Arboretum Volčji Potok

Vabljeni natečaj za celovito krajinsko in arhitekturno ureditev območja Graščinsko – Spodnje polje v Arboretumu Volčji Potok. 1.nagrada za sklopa A in B

Opazovalnica ptic Barje
Opazovalnica ptic Barje

Koščeva učna pot in opazovalnica ptic na ljubljanskem Barju

KD Šentjernej
KD Šentjernej

Kulturni dom Primoža Trubarja v Šentjerneju

Vzorčni vrtički Ljubljane
Vzorčni vrtički Ljubljane

Ureditev vzorčnih mestnih vrtičkov v Dravljah, Štepanjskem naselju in Črnučah.

Nazorjev trg
Nazorjev trg

Javni odprti enostopenjski idejni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za posamezna območja mesta Koper:urbanistična in arhitekturna ureditev Nazorejvega trga.

Muzejski trg
Muzejski trg

Javni odprti enostopenjski idejni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za posamezna območja mesta Koper: urbanistična in arhitekturna ureditev Muzejskega trga.

Ekonomska šola Murska Sobota
Ekonomska šola Murska Sobota

Javni, anonimni enostopenjski natečaj za pridobitev idejno arhitekturne rešitve za Srednjo ekonomsko šolo v Murski Soboti.

City center Banja Luka
City center Banja Luka

Mednarodni, javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za preureditev mestnega jedra od glavnega trga do konca ulice Milosavljevic v Banja Luki.

Ureditev Ljubljanice
Ureditev Ljubljanice

Javni anonimni idejni natečaj za ureditev prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa.

R. B. Russell Plaza
R. B. Russell Plaza

Interni natečaj za preureditev Richard B. Russell Plaza v Atlanti v sklopu internshipa v SWAGroup, Laguna Beach v Združenih državah Amerike.

Vergerijev trg
Vergerijev trg

Javni odprti dvostopenjski idejni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za urbanistično in arhitekturno ureditev Vergerijevega trga v Kopru.

Mariborski otok
Mariborski otok

Javni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturno-krajinski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ureditev Mariborskega otoka in levega pritoka Drave.

Univerzitetni kampus Sonce
Univerzitetni kampus Sonce

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo objekta in zunanjo ureditev za Univerzitetni kampus Sonce v Kopru.

Vrtec v Ribnici
Vrtec v Ribnici

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Vrtec v Ribnici.

Večnamenska dvorana v Novem mestu
Večnamenska dvorana v Novem mestu

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za zasnovo objekta Mestna večnamenska dvorana Portoval v Novem mestu.

Športna dvorana OŠ Mengeš
Športna dvorana OŠ Mengeš

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt nizkoenergijske večnamenske športne dvorane pri OŠ Mengeš in javni, idejni, anonimni, enostopenjski, krajinsko arhitekturni natečaj za celovito ureditev širšega javnega odprtega prostora in rekreacijskega območja ob Pšati.

Športna dvorana Soča
Športna dvorana Soča

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve objekta Športna, rekreacijska in terapevtska dvorana za invalide, otroke s posebnimi potrebami in starostnike - Športna dvorana Soča.

MIC Nova Gorica
MIC Nova Gorica

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt Medpodjetniški izobraževalni center v Novi Gorici (MIC NG).

OŠ Tržišče
OŠ Tržišče

Javni, odprti, enostopenjski, anonimni, projektni, arhitekturni in krajinsko arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za gradnjo novega objekta Osnovna šola Tržišče.

Mestno jedro Kranj
Mestno jedro Kranj

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše urbanistične in arhitekturne rešitve za ureditev javnih površin središča Kranja.

OŠ Litija
OŠ Litija

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za adaptacijo in novogradnjo objekta Osnovna šola Litija.

Kanjon Kokre
Kanjon Kokre

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše urbanistične in arhitekturne rešitve za ureditev kanjona Kokre z navezavo na staro mestno jedro.

Serlachius Museum
Serlachius Museum

Mendarodni, javni, enostopenjski arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernjše rešitve za gradnjo prizidka k muzeju Serlachius Museum Gösta v Mäntti na Finskem.

OŠ Dobrepolje
OŠ Dobrepolje

Javni, projektni, odprti, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Šolsko športni center OŠ Dobrepolje.

OŠ Ajdovščina
OŠ Ajdovščina

Javni natečaj za arhitekturno urbanistično rešitev Osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini.

Glavarjeva rezidenca
Glavarjeva rezidenca

Odprti prostor stanovanjske soseske Glavarjeva rezidenca v Ljubljani

Krajinaris-LOGO-300x95px-72dpi.jpg

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO

LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO

Slovenska cesta 55a, 1000 Ljubljana

 +386 70 839 039

 +386 41 331 095

info@krajinaris.si

 

ali

 

Kontaktni obrazec

SPOROČI NA KRAJINARIS

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke.